Eten van Moes is geopend en werkt volgens Corona-richtlijnen.

Disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 augustus 2019.

Eten van Moes spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Eten van Moes behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Eten van Moes geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Eten van Moes geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen of van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Eten van Moes garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Eten van Moes aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.